6/08/2555

ชุดกาน้ำชาเบญจรงค์


 
กาเชอรี่ใหญ่-ลงยา

 


กาแป้นใหญ่-เบญจรงค์
กามะยมกลาง-เบญจรงค์
กาอ้วนกลาง-เบญจรงค์+ทองนูน
กาชมพู่จิ๋ว-เบญจรงค์


กาเชอรี่จิ๋ว-ขดลงยา
กาอ้วนจิ๋ว-ขดลงยา
กาแป้นใหญ่-เบญจรงค์ไม่มีความคิดเห็น: